Trygghet

Varje dag ställs vi inför situationer som är potentiellt farliga. När vi gör oss redo på morgonen har vi teoretiskt möjliga halkolyckor i badrummet och brännskador i köket. Vi använder olika transportmedel för att komma till vår arbetsplats där det förekommer dödsolyckor nästan varje dag i Sverige. Våra arbeten och fritidsaktiviteter innebär ett flertal olika risker utöver de saker som händer i vårt samhälle i övrigt. Men den absoluta majoriteten av alla dagar lägger vi oss i vår säng och somnar tryggt utan att något allvarligt hänt oss under dagen. Vi klarar detta tack vare information från vår omgivning, kunskap om hur vi gör saker säkert och erfarenheter som ger oss förutsägbarhet.

När vi ställs inför en kris eller olycka, små som stora, har vi ett grundläggande behov att bibehålla denna trygghet i så hög grad som möjligt. Det gör vi genom att samla in information om situationen. Vi använder kunskap som vi lärt oss som kan vara oss till hjälp i situationen. Vi utnyttjar också tidigare erfarenhet och övningar som kan minska vår stress och fatta snabbare beslut om vad vi behöver göra. God hemberedskap innebär att vi förbereder och planerar för att kunna bibehålla vår trygghet i olika situationer.

Information

Vevradion har blivit en symbol för information inom svensk krisberedskap. I en större kris kommer de svenska myndigheterna sända ut information via radio P4 och dessa sändningar kommer fungera även vid omfattande elavbrott.

Kunskap

Att läsa om och planera för olika typer av kriser och olyckor är en bra start i din kunskapsresa. Att läsa böcker, gå kurser och lära sig exempelvis första hjälpen.

Erfarenhet

Det finns många sätt att öva och få erfarenhet inför kommande kriser utan att behöva uppleva dem. Vi kan genom att utöva friluftsliv i skogen förbereda oss för hur det är att klara av vår vardag vid längre elavbrott.

Posted in Hemberedskap.